Odluka o radu nadbiskupijskih, župnih i drugih crkvenih ureda temeljena na postupnom ublažavanju restrikcija vezanih uz bolest COVID-19.

covid

U skladu s novim zaključcima, uputama i odlukama civilnih i crkvenih vlasti o vrjednovanju ljudskog života i zaštiti zdravlja ugroženih bolešću COVID-19, ovime donosimo odluku o radu nadbiskupijskih,  župnih  i  drugih  crkvenih  ureda  temeljenu  na  postupnom  ublažavanju restrikcija vezanih uz bolest COVID-19.

Iako se epidemiološki razvoj situacije ne može u potpunosti predvidjeti, obdržavajući mjeru fizičkog distanciranja te ovisno o prostornim i drugim mogućnostima, rad sa strankama u nadbiskupijskim, župnim i drugim crkvenim uredima uspostavlja se prema sljedećim uvjetima:

1) Obvezna je dezinfekcija ruku pri ulazu, korištenje kirurške maske i rukavica za sve vrijeme boravka u uredu te rad na udaljenosti od 2 metra u svim smjerovima. Bez kirurške maske i rukavica, strankama neće biti dopušten ulazak i boravak u prostorijama ureda.

2) Sve korištene prostorije i oprema očistit će se i dezinficirati, a sama prostorija prozračiti najmanje jedan sat.

3) Stranke koje su pod rizikom da su mogle biti u kontaktu s osobama pozitivnima na COVID- 19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji ili karanteni ili su oboljeli od COVID-19, dolazak nije dopušten.

4) Na dan predviđenog dolaska u ured, neka stranke kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C, neka ne dolaze. Isto tako, ako na dan predviđenog dolaska imaju simptome bolesti (npr. kašalj, otežano disanje, učestalo disanje, grlobolja, glavobolja, učestalo kihanje, probavne smetnje, gubitak okusa ili mirisa itd.), neka ne dolaze.

5) Strankama koje pripadaju osjetljivim skupinama (stariji i bolesni) ili imaju kronične bolesti (npr. bolesti srčano-žilnog ili dišnog sustava, šećerne bolesti, maligne bolesti) dolazak nije dopušten.

6) Svi djelatnici spomenutih ureda neka prije dolaska na radno mjesto izmjere tjelesnu temperaturu, a u slučaju povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma ili sumnje na
zarazu COVID-19, a bez simptoma, neka ne dolaze.

7) Djelatnici neka vode brigu o ostvarenim kontaktima kako bi u slučaju oboljenja mogli pomoći epidemiolozima, te neka u prostorijama vjerno obdržavaju mjeru socijalnog
distanciranja i sve druge mjere epidemiološke zaštite.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do nove odluke.

Nadbiskup:

+ Ivan Devčić

Najnovije