Postupak na temelju isprave

Kan. 1688 – Kad primi zahtjev prema odredbi kan. 1676, dijecezanski biskup ili sudski

vikar ili  postavljeni  sudac, pošto izostavi oblike redovitog postupka, ali pozvavši stranke i uz sudjelovanje branitelja veze, može presudom proglasiti n

ištavost ženidbe, ako je na temelju isprave, koja nije podložna nikakvu protivljenju ili prigovoru, posve sigurno da postoji zapreka  ili da nedostaje zakoniti oblik, samo ako je s jednakom sigurnošću očito da nije dan oprost ili da zastupnik nije imao valjana naloga.

Kan. 1689 § 1.-  Protiv toga proglašenja branitelj veze, ako razborito smatra da

nedostaci o kojima se govori u kan. 1688 ili neimanje oprosta nisu sigurni,  mora se prizvati na  suca drugog stupnja, kojemu treba  poslati spise s napisanim upozorenjem da se radi o postupku na temelju isprave.

§ 2. Stranka koja se smatra oštećenom ima pravo na priziv.

Kan. 1690 Neka sudac drugoga stupnja, uz sudjelovanje branitelja veze i pošto sasluša  stranke, odluči na isti način, o kojemu se govori u kan.

1688, treba li presudu potvrditi ili da se radije postupi u parnici po redovitome pravnom putu; u tom slučaju vraća parnicu sudu prvog stupnja.

Najnovije