Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere

Razrješenje ženidbe u prilog vjere, ukoliko su zadovoljeni bitni preduvjeti, može se primijeniti u sljedećim slučajevima:

a) ženidbu su sklopile dvije nekrštene osobe, niti jedna se ne obraća, a jedna od njih kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
b) ženidbu su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana, ostajući kao takva, kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
c) ženidbu su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti ženidbu s katoličkom stranom;
d) ženidbu su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
e) ženidbu su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s nekrštenom strankom;
f) ženidba koju su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta zapreke različitosti vjere) propada i stranke se civilno rastaju; nekatolička strana sklapa novu ženidbu  sa krštenom nekatoličkom stranom ili s nekrštenom stranom. Tijekom nove ženidbe prva ili treća ili obje strane postaju katolici: u tom slučaju treba ukrijepiti novu ženidbu nevaljano sklopljenu zbog prethodnog ženidbenog veza (usp. ZKP, kan. 1085 § 1; ZKIC, kan. 802 § 1);
g) ženidbu su sklopili krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
h) ženidbu su sklopili krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
i) ženidbu su sklopili krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
j) ženidbu su sklopili krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
k) ženidbu su sklopili krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom zapreke različitosti vjere); nekrštena strana prima krštenje u nekatoličkoj Crkvi ili zajednici i kani sklopiti novu ženidbu  s katoličkom stranom;
l) ženidbu su sklopili dvije nekrštene strane; jedna od njih postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
m) ženidbu su sklopili krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom.

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere započinje podnošenjem Molbe stranke čija se ženidba želi razriješiti dijecezanskom biskupu.

Molba mora sadržavati sljedeće bitne točke:
a)      mora biti naslovljena Svetom Ocu (a dostavljena dijecezanskom biskupu);
b)      sadržavati potpune podatke o ženidbenim drugovima: ime i prezime stranke moliteljice, mjesto i datum rođenja, sadašnju adresu stanovanja, je li krštena; ime i prezime drugog ženidbenog druga, mjesto i datum rođenja, njegovu sadašnju adresu stanovanja, je li kršten;
c)      stranka moliteljica u molbi treba opisati činjenično stanje predmetne ženidbe, navesti kako je upoznala drugu stranu, gdje i kada su sklopili ženidbu i u kojem obliku (kanonskom, civilnom);
d)     navesti razlog raspada braka te je li došlo do civilne rastave;
e)      navesti da li su u braku rođena djeca, a ako jesu, kome je povjerena skrb nad djecom;
f)       u molbi stranka moliteljica treba dati izjavu o svom trenutačnom stanju: da li živi sama, u izvanbračnoj zajednici, ili je sklopila novu civilnu ženidbu;
g)      potrebno je navesti i osobu s kojom želi sklopiti novu ženidbu: njezino ime i prezime, mjesto i datum rođenja, sadašnju adresu stanovanja, je li krštena, tijek poznanstva sa strankom moliteljicom;
h)      stranka moliteljica treba izričito navesti predmet molbe Svetom Ocu: tj. razrješenje ženidbe sklopljene s osobom NN, radi sklapanja/ukrjepljenja nove ženidbe s osobom NN;
i)        stranka moliteljica mora molbu vlastoručno potpisati i naznačiti mjesto i datum.

Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a)      vjenčani list iz župe vjenčanja (original);
b)      krsni list katoličke ili nekatoličke strane, već krštene u trenutku sklapanja ženidbe (original);
c)      krsni list osobe s kojom se kani sklopiti ili ukrijepiti nova ženidba (original);
d)     smrtni list supružnika, ako se ženidba kani sklopiti s udovcem odnosno udovicom (original);
e)      presuda ili odluka o ništavosti ženidbe osobe s kojom se kani sklopiti ili ukrijepiti ženidba (kopija);
f)       postupak za ženidbu iz župe vjenčanja (kopija);
g)      oprost, ako je ženidba sklopljena s oprostom od zapreke različitosti vjere (kopija);
h)      presuda brakorazvodne parnice Općinskog suda (kopija);
i)        svjedočanstvo o istinoljubivosti, tj. preporuka vlastitog župnika za stranku moliteljicu;
j)        popis svjedoka, s naznakom podataka o svakom svjedoku: ime, prezime, adresa i telefon, u kakvom ste odnosu (rodbina, prijatelji, poznanici…) te o čemu pojedini svjedok može posvjedočiti.

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere odvija se u dvije faze: 1. Istražna faza, povjerena mjesnom ordinariju, u kojoj se prikupljaju elementi dokaza o postojanju prijeko potrebnih uvjeta za valjano i dopušteno razrješenje ženidbe u prilog vjere. Nakon što se provede istražna faza sve spise postupka potrebno je prevesti na jedan od modernih jezika (obično talijanski) što stranci moliteljici može biti značajan novčani izdatak. Nakon prijevoda spisi se upućuju Kongregaciji za nauk vjere; 2. Odlučujuća faza koja je u mjerodavnosti Svete Stolice, u kojoj se ispituju i vrednuju istražni spisi s obzirom na predstavljanje molbe Svetom Ocu. Dopuštenje razrješenja ženidbe podjeljuje osobno papa.

Najnovije