Što treba sadržavati tužba?

Tužba kojom se pokreće parnica mora:

 1. izreći pred kojim se sucem parnica pokreće, što se zahtijeva i od koga se zahtijeva (navesti Sud pred kojim se parnica pokreće);
 2. jasno odrediti predmet parnice, to jest navesti ženidbu o kojoj je riječ, formulirati zahtjev za proglašenje ništavosti, predložiti razloge za podnošenje zahtjeva odnosno razlog ili razloge ništavosti zbog kojih se osporava nevaljanost ženidbe;
 3. naznačiti na koje se pravo tužitelj oslanja i općenito činjenice i dokaze kojima se potkrepljuje ono što se tvrdi;
 4. biti potpisana od tužitelja ili njegova zastupnika, s naznakom dana, mjeseca i godine te mjesta u kojemu tužitelj ili njegov zastupnik stanuju, ili za koje izjave da će, zbog primanja spisa, u njemu prebivati;
 5. naznačiti prebivalište ili boravište tužene stranke.
 6. Zahtjev treba biti računalno napisan, a vlastoručno potpisan.
 7. Zahtjev (tužbu) treba, uz prethodni telefonski dogovor, osobno dostaviti na Sud (ili pak preko zastupnika).
  – Kod podnošenja tužbe tužitelj/tužiteljica potpisuje Izjavu i dobiva urudžbeni broj pod kojim se predmet vodi.
  – Podnositelj/ica zahtjeva u trenutku predaje tužbe na Oglasnoj ploči Suda može vidjeti red rješavanja parnica (tj. popis predmeta koje Sud treba riješiti prije Vašega).
 8. Koje je dokumente potrebno dostaviti Sudu?
  Tužbi treba priložiti:
  1) vjenčani list iz župe u kojoj je ženidba sklopljena,
  2) postupak za ženidbu,
  3) krsne listove tužitelja i tužene stranke,
  4) svjedočanstvo o istinoljubivosti tužitelja/tužiteljice, tj. mišljenje župnika,
  5) presudu o brakorazvodnoj parnici Općinskoga suda,
  6) popis svjedoka (adrese, telefon, što pojedini svjedok može posvjedočiti i iz kojeg vremena).

Najnovije