Povijest suda u Rijeci

Biskupi Riječke metropolije: Riječko-senjske nadbiskupije, Krčke te Porečke i Pulske biskupije, u skladu s kan. 1423, § 1 Zakonika kanonskog prava, na sjednici 10. lipnja 1990. donijeli su odluku kojom se osniva INTERDIJECEZANSKI ŽENIDBENI SUD PRVOG STUPNJA sa sjedištem u Rijeci za parnice o ništavosti ženidbe. Istom je odlukom određeno da prizivni sud bude Sud Zagrebačke metropolije (Tribunal Metropolitanum Zagrebiense). Apostolska signatura odobrila je osnivanje navedenog Suda odlukom br. 4565/90 SAT od 2. srpnja 1990.

Novo ustrojstvo Riječke metropolije 2000. godine, zbog podjele Riječko-senjske nadbiskupije na Riječku nadbiskupiju i Gospićko-senjsku biskupiju, zahtijevalo je i rekonstrukciju Suda, što su biskupi Riječke metropolije: riječki nadbiskup, krčki biskup, porečki i pulski biskup, te gospićko-senjski biskup odlukom od 8. listopada 2001. i učinili. Prizivni sud sada je Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu. Ove promjene odobrila je Apostolska signatura odlukom br. 4565/2001 SAT od 21. prosinca 2001.

Najnovije