Prethodna ili pastoralna istraga

PRAVILNIK

Interdijecezanskog ženidbenog suda prvog stupnja u Rijeci

Čl. 29. Vjernici, koji su zainteresirani za pokretanje parnice za proglašenje ništavosti ženidbe, najprije se u načelu obraćaju svojem župniku koji će, temeljem pastoralne sposobnosti i kanonskog znanja, procijeniti:

a) postoji li mogućnost pomirenja;

b) ako nema te mogućnosti, postoji li pravni temelj za ženidbenu parnicu.

 U slučaju pozitivnog zaključka, župnik će uputiti stranku na tajništvo suda. Sud ih usmjerava na stalne odvjetnike ili na osobe kojima je povjeren prethodni razgovor sa strankama. Odvjetnici i druge kvalificirane osobe pomoći će im, ako je potrebno, pravilno sastaviti tužbu. To, međutim, ne smiju činiti oni koji će biti imenovani sucima i braniteljem ženidbene veze kad se pokrene ženidbena parnica.

—————————————

Čl. 1 – Biskup, snagom odredbe kan. 383, § 1, je dužan u apostolskom duhu pratiti rastavljene ili razvedene ženidbene drugove, koji su zbog svoje životne situacije možda napustili vjersku praksu. On, dakle sa župnicima (usp. kan. 529, § 1) dijeli pastoralnu skrb za te vjernike u teškoćama.

Čl. 2 – Prethodna ili pastoralna istraga, koja unutar župskih ili biskupijskih struktura obuhvaća rastavljene ili razvedene vjernike koji dvoje o valjanosti svoje ženidbe ili su uvjereni u njenu ništavost, usmjerena je prema upoznavanju njihove situacije i prikupljanju korisnih elemenata za moguću provedbu redovitog ili skraćenog sudskog postupka. Ta će se istraga provoditi u okviru jedinstvenog biskupijskog ženidbenog pastorala.

Čl. 3 – Provedba ove istrage povjerit će se osobama prikladnim po mišljenju mjesnog ordinarija, koje za to posjeduju odgovarajuće kompetencije koje i ne moraju biti isključivo kanonsko-pravne. To su u prvome redu vlastiti župnik ili župnik koji je ženidbene drugove pripremao za sklapanje ženidbe. Ova se savjetodavna zadaća može povjeriti i drugim klericima, posvećenim osobama ili laicima koje odobri mjesni ordinarij.

Jedna ili više biskupija zajedno, prema sadašnjem ustrojstvu, mogu ustanoviti stalno tijelo preko kojeg će se vršiti ova služba te mogu po potrebi sastaviti Vademecum (Priručnik) koji će navesti osnovne elemente potrebne za prikladniju provedbu istrage.

Čl. 4 – Pastoralna istraga prikuplja podatke korisne za eventualno pokretanje parnice od strane ženidbenih drugova ili njihova zastupnika pred mjerodavnim sudom. U istrazi valja istražiti jesu li stranke suglasne u traženju ništavosti.

Čl. 5 – Pošto se prikupe svi elementii, ako to stvar zahtijeva, istraga se zaključuje tužbom, koju treba podnijeti mjerodavnom sudu.


 

 

 

 

Najnovije